W zgodzie z naturą

W zgodzie z naturą Margionys - to tu zaczyna swój bieg Skroblus, najczystsza i najpiękniejsza rzeka Dzukijskiego Parku Narodowego. W zielonych lasach sosnowych płynie mnóstwo małych strumyków, które wpadają do rzeki Skroblus. Mieszkańcy drewnianych domów w wiosce Margionys od wieków korzystają z jej zasobów wodnych.

Dolina rzeki Skroblus stanowi cenne środowisko naturalne dla rzadkich i chronionych gatunków. Różnorodność fauny i flory w okolicznych lasach jest ewenementem nie tylko w południowej części Litwy, lecz również w skali całej Europy. Ta wielka różnorodność jest nie tylko wynikiem historii tej doliny, jej specyficznego klimatu, składu gleby oraz obfitości strumieni, lecz również wielowiekowej tradycji życia w zgodzie z przyrodą. Dzięki temu dolina uzyskała swój wyjątkowy krajobraz.

Rolnictwo na własne potrzeby i brak dostępu do wielkomiejskich aglomeracji ochroniły wioskę Margionys przed wpływem cywilizacji. Każdy z mieszkańców wioski na swój sposób przyczynił się do stworzenia bogatego dziedzictwa materialnego i kulturowego, współistniejącego z niemal dziewiczą przyrodą - jednym słowem - tradycji życia w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju!

Test opracowano na podstawie publikacji Dzukijskiego Parku Narodowego: "Kapiniškiai Rudnia. Dubininkas", Marcinkańce, 2005.