Margionys

Margionių kaimas  yra Varėnos rajone, Dzūkijos nacionaliniame parke, apie 115 km nuo Vilniaus, 50 km nuo Alytaus ir apie 17 km nuo Druskininkų.

Margionių kaime 1637 metais buvo 11 kiemų, o 1889 m. Margionių kaime jau gyveno 44 šeimos (271 žmogus). Po maro ir karų kaimas ištuštėjo, ir 1738 m. jame gyveno tik dvi šeimos. 1959 m. kaime gyveno 261 žmogus, 1998 m. - 98, o 2003 m. - 81 žmogus. O kas toliau?

Tekstas panaudonas iš Dzūkijos nacionalinio parko leidinio „Kapiniškiai. Rudnia. Dubininkas", Marcinkonys, 2005.