Członkostwo

  • Członkami klubu mogą być zarówno osoby indywidualne jak i całe rodziny.
  • Warunkiem członkostwa w Klubie jest opłacenie składki członkowskiej.
  • Najłatwiej stać się członkiem Klubu przez rekomendację osoby należącej do Klubu.
  • Rekomendując nową osobę członek Klubu ręczy za jej uczciwość i działanie w zgodzie z zasadami Klubu Margionys.
  • Roczna składka wynosi 435€.