Rezerwat Čepkeliai

Rezerwat Čepkeliai znajduje sie zaledwie 10 km od domu, w pobliżu wioski Marcinkonys. Został utworzony w 1975 r., w najbardziej wysuniętej na południe części Litwy, w celu ochrony unikalnych walorów przyrodniczych w ekosystemie torfowiska rozciągającego się na powierzchni 11212 ha. Główne atrakcje przyrodnicze to:

  • największe mokradła na Litwie
  • wydmy kontynentalne w pobliżu mokradeł
  • lasy jako część ekosystemu
  • rzadkie gatunki flory i fauny, charakterystyczne dla tego ekosystemu


Kiedy w 1993 r. Litwa przystąpiła do Konwencji Ramsarskiej (strona w jęz. angielskim), rezerwat Cepkeliai został wpisany na światową listę torfowisk o znaczeniu międzynarodowym.

Rezerwat Čepkeliai to również obszar Natura 2000 (strona w jęz. angielskim). Natura 2000 to europejska sieć obszarów objętych ochroną przyrody, mająca na celu ochronę rzadkich gatunków ptaków, zwierząt i roślin w ich środowisku naturalnym.

Strona internetowa rezerwatu jest tylko w języku litewskim. Wejście do rezerwatu jest możliwe jedynie w towarzystwie pracownika rezerwatu, po uzyskaniu przepustki w administracji.

Aby dostać się do rezerwatu, należy skierować się w stronę wioski Marcinkonys. Na pierwszym skrzyżowaniu należy skręcić w prawo (droga na lewo prowadzi do miasta Merkinė lub Wilna). Następnie należy przejechać prosto przez przejazd kolejowy i trzymać się prawej strony (droga główna skręca w lewo). Po około 100 metrach jazdy leśną ścieżką dotrą Państwo do budynku administracji rezerwatu.

Jeśli chcieliby Państwo umówić się z wyprzedzeniem na wizytę w rezerwacie, proszę skontaktować sie z administracją:

Tel.: +370 310 44686
E-mail: cepkeliai@takas.lt